Vạch lồn to ra xem hột le

Hột le hay còn được nhắc đến với rất nhiều tên gọi khác nhau như: âm vật, mồng đốc. Đã bao giờ bạn đến tên gọi hột le chưa? Vậy hột le là gì? Nếu có dương vật thì phải có cái gọi là âm vật. Hột le (Clitoris) là một khối mô cứng dài khoảng 1,5 cm, nằm ở giữa và phía trên âm hộ, đầu hột le được che một phần bởi hai môi nhỏ

CÓ THỂ BẠN THÍCH