Sung sướng tuổi già

Ông ơi sao ông già mà đụ sung thế tê hết bướm cháu rồi. Ông ngoại vừa nói vừa bế thốc đứa cháu già lên đi vô buồng, một tay giật phăng sợi giây lưng quần, trật tuột xuống tới hai đầu gối.

CÓ THỂ BẠN THÍCH